ร่วมใจพิทักษ์ป่ามรดกโลก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกร่วมกับหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคเอกชนเดินรณรงค์และชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2552 ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 52 นายสมปอง ทองสีเข้ม หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก เป็นผู้ดำเนินงานและร่วมกับหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคเอกชน จัดงานเดินรณรงค์เพื่อพิทักษ์มรดกโลก และจัดนิทรรศการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามาร่วมจัดนิทรรศการ ณ ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสามารถ ลอยฟ้า เป็นประธานเปิดงาน หน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบด้วยจำนวนมากกว่า 2,000 คน ประกอบด้วยหน่วยงานเช่น โรงเรียน สถานีควบคุมไฟป่าอุ้มผาง ประชาชนทั่วไป ตำรวจชายแดน เป็นต้น

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS) ประเทศไทย ได้ รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการได้จัดกิจกรรมและเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานภายใต้โครงการ “Expanding the Monitoring System for Tiger Conservation to Thung Yai Wildlife Sanctuary, Western Forest Complex, Thailand” ซึ่งเป็นโครงการในการอนุรักษ์อนุรักษ์เสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ โดยการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยมีเนื้อหาในการนำเสนอข้อมูลในเรื่องของ 1.การพัฒนาระบบงานลาดตระเวน เชิงคุณภาพ 2. ระบบการตรวจวัดและติดตามเสื่อโคร่ง 3.ระบบการติดตามตรวจวัดเหยื่อ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วม

โดยเฉพาะผลการติดตามประชากรเสือโคร่ง ได้นำแสดงภาพเสือโคร่งจากการดักถ่ายภาพด้วยกล้องอัตโนมัติ และกล้องดักถ่ายภาพเสือโคร่งตัวอย่างที่ได้นำมาวางแสดงไว้มีประชานทั่วไป และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอสื่อภาพการจับเสือโคร่งของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ในทุก ๆ วัน มีผู้สอบถามเกี่ยวกับการทำงานค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นภาพการทำงานที่ปฏิบัติจริงในพื้นที่ทำให้เป็นที่สนใจแก่ผู้เข้าร่วมชมเป็นอันมาก

ประมวลภาพงาน

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการ

(ภาพ/ข่าว โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก/จุฑามาศ ทีฟอง/WCS)